logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Egzamin próbny

pdf Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Język polski - 17 marca (godz: 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny OPOP-100-2103 + Karta odpowiedzi OPOP-100-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OPOP-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny OPOP-200-2103 + Karta odpowiedzi OPOP-200-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OPOP-200-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny OPOP-400-2103 + Karta odpowiedzi OPOP-400-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OPOP-400-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OPOP-500-2103)

Arkusz egzaminacyjny OPOP-500-2103 + Karta odpowiedzi OPOP-500-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OPOP-500-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych – czarnodruk (OPOP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny OPOP-660-2103 + Karta odpowiedzi OPOP-660-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OPOP-660-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny OPOP-700-2103 + Karta odpowiedzi OPOP-700-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OPOP-700-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP-740-2103)

Arkusz egzaminacyjny OPOP-740-2103 + Karta odpowiedzi OPOP-740-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OPOP-740-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP-800-2103)

Arkusz egzaminacyjny OPOP-800-2103 + Karta odpowiedzi OPOP-800-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OPOP-800-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP-820-2103)

Arkusz egzaminacyjny OPOP-820-2103 + Karta odpowiedzi OPOP-820-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OPOP-820-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP-840-2103)

Arkusz egzaminacyjny OPOP-840-2103 + Karta odpowiedzi OPOP-840-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OPOP-840-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz niesłyszących i słabosłyszących (OPOP-870-2103)

Arkusz egzaminacyjny OPOP-870-2103 + Karta odpowiedzi OPOP-870-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OPOP-870-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OPOP-900-2103)

Arkusz egzaminacyjny OPOP-900-2103 + Karta odpowiedzi OPOP-900-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OPOP-900-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OPOP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny OPOP-Q00-2103 + Karta odpowiedzi OPOP-Q00-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OPOP-Q00-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OPOP-C00-2103)

Arkusz egzaminacyjny OPOP-C00-2103 + Karta odpowiedzi OPOP-C00-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OPOP-C00-2103-zasady


Matematyka - 18 marca (godz: 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny OMAP-100-2103 + Karta odpowiedzi OMAP-100-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OMAP-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny OMAP-200-2103 + Karta odpowiedzi OMAP-200-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OMAP-200-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OMAP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny OMAP-400-2103 + Karta odpowiedzi OMAP-400-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OMAP-400-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OMAP-500-2103)

Arkusz egzaminacyjny OMAP-500-2103 + Karta odpowiedzi OMAP-500-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OMAP-500-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych – czarnodruk (OMAP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny OMAP-660-2103 + Karta odpowiedzi OMAP-660-X-2103

Rysunki do zadań

Zasady oceniania rozwiązań zadań OMAP-660-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny OMAP-700-2103 + Karta odpowiedzi OMAP-700-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OMAP-700-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz słabowidzących_czcionka 16 pkt (OMAP-740-2103)

Arkusz egzaminacyjny OMAP-740-2103 + Karta odpowiedzi OMAP-740-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OMAP-740-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP-800-2103)

Arkusz egzaminacyjny OMAP-800-2103 + Karta odpowiedzi OMAP-800-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OMAP-800-820-840-870-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP-820-2103)

Arkusz egzaminacyjny OMAP-820-2103 + Karta odpowiedzi OMAP-820-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OMAP-800-820-840-870-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz słabowidzących_czcionka 16 pkt (OMAP-840-2103)

Arkusz egzaminacyjny OMAP-840-2103 + Karta odpowiedzi OMAP-840-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OMAP-800-820-840-870-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz niesłyszących i słabosłyszących (OMAP-870-2103)

Arkusz egzaminacyjny OMAP-870-2103 + Karta odpowiedzi OMAP-870-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OMAP-800-820-840-870-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OMAP-900-2103)

Arkusz egzaminacyjny OMAP-900-2103 + Karta odpowiedzi OMAP-900-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OMAP-900-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OMAP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny OMAP-Q00-2103 + Karta odpowiedzi OMAP-Q00-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OMAP-Q00-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OMAP-C00-2103)

Arkusz egzaminacyjny OMAP-C00-2103 + Karta odpowiedzi OMAP-C00-X-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań OMAP-C00-2103-zasady


Język angielski – 19 marca (godz: 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJAP-100-2103 + Karta odpowiedzi OJAP-100-X-2103
Mp3 OJAP-100-2103
Mp3 (nagrania z wydłużonymi przerwami) OJAP-WP-2103
Transkrypcja nagrań OJAP-100-200-400-500-600-660-2103-transkrypcja
Zasady oceniania rozwiązań zadań OJAP-100-200-400-500-600-660-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJAP-200-2103 + Karta odpowiedzi OJAP-200-X-2103
Mp3 OJAP-200-400-500-600-2103

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJAP-400-2103 + Karta odpowiedzi OJAP-400-X-2103
Mp3 OJAP-200-400-500-600-2103

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJAP-500-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJAP-500-2103 + Karta odpowiedzi OJAP-500-X-2103
Mp3 OJAP-200-400-500-600-2103

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych – czarnodruk (OJAP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJAP-660-2103 + Karta odpowiedzi OJAP-660-X-2103
Mp3 OJAP-200-400-500-600-2103

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJAP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJAP-700-2103 + Karta odpowiedzi OJAP-700-X-2103
Zasady oceniania rozwiązań zadań OJAP-700-740-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP-740-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJAP-740-2103 + Karta odpowiedzi OJAP-740-X-2103

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP-800-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJAP-800-2103 + Karta odpowiedzi OJAP-800-X-2103
Mp3 OJAP-800-2103
Transkrypcja nagrań OJAP-800-820-840-2103-transkrypcja
Zasady oceniania rozwiązań zadań OJAP-800-820-840-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP-820-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJAP-820-2103 + Karta odpowiedzi OJAP-820-X-2103
Mp3 OJAP-800-2103

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP-840-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJAP-840-2103 + Karta odpowiedzi OJAP-840-X-2103
Mp3 OJAP-800-2103

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz niesłyszących i słabosłyszących (OJAP-870-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJAP-870-2103 + Karta odpowiedzi OJAP-870-X-2103
Zasady oceniania rozwiązań zadań OJAP-870-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OJAP-900-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJAP-900-2103 + Karta odpowiedzi OJAP-900-X-2103
Mp3 OJAP-Q00-900-2103
Transkrypcja nagrań OJAP-Q00-900-2103-transkrypcja
Zasady oceniania rozwiązań zadań OJAP-Q00-900-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OJAP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJAP-Q00-2103 + Karta odpowiedzi OJAP-Q00-X-2103
Mp3 OJAP-Q00-900-2103

Język francuski – 19 marca (godz: 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJFP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJFP-100-2103 + Karta odpowiedzi OJFP-100-X-2103
Mp3 OJFP-100-2103
Mp3 (nagrania z wydłużonymi przerwami) OJFP-WP-2103
Transkrypcja nagrań OJFP-100-200-500-2103-transkrypcja
Zasady oceniania rozwiązań zadań OJFP-100-200-500-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJFP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJFP-200-2103 + Karta odpowiedzi OJFP-200-X-2103
Mp3 OJFP-200-400-500-600-2103

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJFP-500-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJFP-500-2103 + Karta odpowiedzi OJFP-500-X-2103
Mp3 OJFP-200-400-500-600-2103

Język hiszpański – 19 marca (godz: 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJHP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJHP-100-2103 + Karta odpowiedzi OJHP-100-X-2103
Mp3 OJHP-100-2103
Mp3 (nagrania z wydłużonymi przerwami) OJHP-WP-2103
Transkrypcja nagrań OJHP-100-200-2103-transkrypcja
Zasady oceniania rozwiązań zadań OJHP-100-200-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJHP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJHP-200-2103 + Karta odpowiedzi OJHP-200-X-2103
Mp3 OJHP-200-400-500-600-2103

Język niemiecki – 19 marca (godz: 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJNP-100-2103 + Karta odpowiedzi OJNP-100-X-2103
Mp3 OJNP-100-2103
Mp3 (nagrania z wydłużonymi przerwami) OJNP-WP-2103
Transkrypcja nagrań OJNP-100-200-400-500-2103-transkrypcja
Zasady oceniania rozwiązań zadań OJNP-100-200-400-500-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJNP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJNP-200-2103 + Karta odpowiedzi OJNP-200-X-2103
Mp3 OJNP-200-400-500-600-2103

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJNP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJNP-400-2103 + Karta odpowiedzi OJNP-400-X-2103
Mp3 OJNP-200-400-500-600-2103

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJNP-500-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJNP-500-2103 + Karta odpowiedzi OJNP-500-X-2103
Mp3 OJNP-200-400-500-600-2103

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJNP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJNP-700-2103 + Karta odpowiedzi OJNP-700-X-2103
Zasady oceniania rozwiązań zadań OJNP-700-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP-800-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJNP-800-2103 + Karta odpowiedzi OJNP-800-X-2103
Mp3 OJNP-800-2103
Transkrypcja nagrań OJNP-800-2103-transkrypcja
Zasady oceniania rozwiązań zadań OJNP-800-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OJNP-900-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJNP-900-2103 + Karta odpowiedzi OJNP-900-X-2103
Mp3 OJNP-Q00-900-2103
Transkrypcja nagrań OJNP-Q00-900-2103-transkrypcja
Zasady oceniania rozwiązań zadań OJNP-Q00-900-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OJNP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJNP-Q00-2103 + Karta odpowiedzi OJNP-Q00-X-2103
Mp3 OJNP-Q00-900-2103

Język rosyjski – 19 marca (godz: 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJRP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJRP-100-2103 + Karta odpowiedzi OJRP-100-X-2103
Mp3 OJRP-100-2103
Mp3 (nagrania z wydłużonymi przerwami) OJRP-WP-2103
Transkrypcja nagrań OJRP-100-200-400-500-2103-transkrypcja
Zasady oceniania rozwiązań zadań OJRP-100-200-400-500-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJRP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJRP-200-2103 + Karta odpowiedzi OJRP-200-X-2103
Mp3 OJRP-200-400-500-600-2103

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJRP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJRP-400-2103 + Karta odpowiedzi OJRP-400-X-2103
Mp3 OJRP-200-400-500-600-2103

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJRP-500-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJRP-500-2103 + Karta odpowiedzi OJRP-500-X-2103
Mp3 OJRP-200-400-500-600-2103

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJRP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJRP-700-2103 + Karta odpowiedzi OJRP-700-X-2103
Zasady oceniania rozwiązań zadań OJRP-700-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP-800-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJRP-800-2103 + Karta odpowiedzi OJRP-800-X-2103
Mp3 OJRP-800-2103
Transkrypcja nagrań OJRP-800-2103-transkrypcja
Zasady oceniania rozwiązań zadań OJRP-800-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OJRP-900-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJRP-900-2103 + Karta odpowiedzi OJRP-900-X-2103
Mp3 OJRP-Q00-900-2103
Transkrypcja nagrań OJRP-900-2103-transkrypcja
Zasady oceniania rozwiązań zadań OJRP-900-2103-zasady

Język włoski – 19 marca (godz: 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJWP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJWP-100-2103 + Karta odpowiedzi OJWP-100-X-2103
Mp3 OJWP-100-2103
Mp3 (nagrania z wydłużonymi przerwami) OJWP-WP-2103
Transkrypcja nagrań OJWP-100-200-2103-transkrypcja
Zasady oceniania rozwiązań zadań OJWP-100-200-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJWP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny OJWP-200-2103 + Karta odpowiedzi OJWP-200-X-2103
Mp3 OJWP-200-400-500-600-2103