logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Test diagnostyczny 2021

pdf Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego

Język polski – poziom podstawowy 3 marca (godz: 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EPOP-100-2103)   

Arkusz 1 – Test EPOP-P1-100-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P1-100-A-2103

Arkusz 2 – Wypracowanie EPOP-P2-100-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P2-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EPOP-200-2103)   

Arkusz 1 – Test EPOP-P1-200-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P1-200-A-2103

Arkusz 2 – Wypracowanie EPOP-P2-200-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P2-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-P0-200-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EPOP-300-2103)

Arkusz 1 – Test EPOP-P1-300-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P1-300-A-2103

Arkusz 2 – Wypracowanie EPOP-P2-300-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P2-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EPOP-400-2103)

Arkusz 1 – Test EPOP-P1-400-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P1-400-A-2103

Arkusz 2 – Wypracowanie EPOP-P2-400-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P2-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EPOP-660-2103)

Arkusz 1 – Test EPOP-P1-660-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P1-660-A-2103

Arkusz 2 – Wypracowanie EPOP-P2-660-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P2-660-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-P0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EPOP-700-2103)

Arkusz 1 – Test EPOP-P1-700-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P1-700-A-2103

Arkusz 2 – Wypracowanie EPOP-P2-700-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P2-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-P0-700-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EPOP-Q00-2103)

Arkusz 1 – Test EPOP-P1-Q00_2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P1-Q00-A-2103

Arkusz 2 – Wypracowanie EPOP-P2-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P2-Q00-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz słabowidzących  (EPOP-240-2103)

Arkusz 1 – Test EPOP-P1-240-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P1-240-A-2103

Arkusz 2 – Wypracowanie EPOP-P2-240-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P2-240-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-P0-240-2103-zasady


Język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony 3 marca (godz: 14:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EJLP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EJLP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJLP-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJLP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJLP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EJLP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi EJLP-R0-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJLP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EJLP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJLP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EJLP-R0-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJLP-R0-100-2103-zasady

Język białoruski – poziom podstawowy 3 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMBB-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EMBB-P0-100-2103 + Karta odpowiedzi EMBB-P0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMBB-P0-100-2103-zasady

Język litewski – poziom podstawowy 3 marca (godz: 14:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMLL-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EMLL-P0-100-2103 + Karta odpowiedzi EMLL-P0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMLL-P0-100-2103-zasady

Język ukraiński – poziom podstawowy 3 marca (godz: 14:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMUU-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EMUU-P0-100-2103 + Karta odpowiedzi EMUU-P0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMUU-P0-100-2103-zasady


Matematyka – poziom podstawowy 4 marca (godz: 9:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMAP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EMAP-P0-100-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-P0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EMAP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EMAP-P0-200-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-P0-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EMAP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EMAP-P0-300-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-P0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EMAP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EMAP-P0-400-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-P0-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EMAP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny EMAP-P0-660-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-P0-660-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-P0-660-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EMAP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny EMAP-P0-700-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-P0-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EMAP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EMAP-P0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-P0-Q00-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-P0-Q00-2103-zasady


Historia muzyki – poziom rozszerzony 4 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EHMP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EHMP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EHMP-R0-100-A-2103

Przykłady nutowe + Przykłady dźwiękowe

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHMP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EHMP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EHMP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi EHMP-R0-200-A-2103

Przykłady nutowe + Przykłady dźwiękowe

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHMP-R0-100-2103-zasady

Filozofia – poziom rozszerzony 4 marca (godz: 14:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EFIP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EFIP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EFIP-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EFIP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EFIP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EFIP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi  EFIP-R0-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EFIP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EFIP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EFIP-R0-300-2103 + Karta odpowiedzi  EFIP-R0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EFIP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EFIP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EFIP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EFIP-R0-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EFIP-R0-400-2103-zasady


Język angielski – poziom podstawowy 5 marca (godz: 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJAP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-P0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-P0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAP-P0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-P0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJAP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-P0-200-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-P0-200-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJAP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-P0-300-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-P0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-P0-300-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJAP-P0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-P0-400-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-P0-400-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-P0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJAP-P0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-P0-660-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-P0-660-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJAP-P0-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-P0-700-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-P0-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-P0-700-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących oraz niewidomych – czarnodruk (EJAP-P0-766-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-P0-766-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-P0-766-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-P0-700-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJAP-P0-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-P0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-P0-Q00-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-P0-100-2103-zasady


Historia sztuki – poziom rozszerzony 5 marca (godz: 14:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EHSP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EHSP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EHSP-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHSP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EHSP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EHSP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi EHSP-R0-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHSP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EHSP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EHSP-R0-300-2103 + Karta odpowiedzi EHSP-R0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHSP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EHSP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EHSP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EHSP-R0-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHSP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EHSP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny EHSP-R0-700-2103 + Karta odpowiedzi EHSP-R0-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHSP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EHSP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EHSP-R0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EHSP-R0-Q00-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHSP-R0-100-2103-zasady


Język kaszubski – poziom rozszerzony 5 marca (godz: 14:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMKK-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EMKK-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EMKK-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMKK-R0-100-2103-zasady


Poprzednia strona: Arkusze egzaminu maturalnego - wiosna 2020
Następna strona: Informatory