logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Informacje o egzaminie eksternistycznym

new_pdf Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

new_pdf Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu:

  • Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
  • Gimnazjum dla dorosłych,
  • Szkoły podstawowej dla dorosłych,
  • Wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej

obowiązująca w sesjach egzaminacyjnych: jesiennej 2018 i zimowej 2019