logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Informatory

Część ogólna informatora
Język polski na poziomie podstawowym + czarnodruk
Język polski na poziomie rozszerzonym + czarnodruk
Matematyka na poziomie podstawowym + Wybrane wzory matematyczne + czarnodruk + rysunki
Matematyka na poziomie rozszerzonym + Wybrane wzory matematyczne + czarnodruk + rysunki
Język angielski + czarnodruk
Język francuski + czarnodruk
Język hiszpański + czarnodruk
Język niemiecki (jako język obcy nowożytny) + czarnodruk
Język rosyjski + czarnodruk
Język włoski + czarnodruk
Biologia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk
Biologia + dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym nowożytnym
Chemia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + rysunki
Chemia + dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym nowożytnym
Filozofia + czarnodruk
Fizyka + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + rysunki
Fizyka + dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym nowożytnym
Geografia + czarnodruk + rysunki
Geografia + dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym nowożytnym
Historia + czarnodruk
Wiedza o społeczeństwie + czarnodruk
Historia muzyki + materiały dźwiękowe + materiały nutowe + czarnodruk + materiały dźwiękowe do czarnodruku
Historia sztuki
Informatyka + pliki + czarnodruk
Język białoruski (jako język mniejszości narodowej)
Język kaszubski (jako język regionalny)
Język litewski (jako język mniejszości narodowej)
Język łaciński i kultura antyczna + czarnodruk
Język łemkowski (jako język mniejszości etnicznej)
Język niemiecki (jako język mniejszości narodowej)
Język ukraiński (jako język mniejszości narodowej)


Poprzednia strona: Formuła 2023
Następna strona: Materiały dodatkowe