logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty dotyczące egzaminu gimnazjalnego

Strona 1 z 2  > >>

Kategoria: egzamin gimnazjalny

Wstępna informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku

14.06.2019 r. - 10:15
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 czerwca 2019 r. dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonych w kwietniu i czerwcu 2019 r.

6.06.2019 r. - 13:28
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Arkusze egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku

10.04.2019 r. - 15:04
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Wstępna informacja na temat egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego 10, 11 i 12 kwietnia 2019 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

8.04.2019 r. - 11:30
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Zaktualizowane wersje Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

5.04.2019 r. - 14:45
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Instrukcja dla członka zespołu nadzorującego (ZN) przebieg egzaminu gimnazjalnego w sali egzaminacyjnej, w której do egzaminu przystępują zdający bez dostosowań

4.04.2019 r. - 14:31
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Harmonogram egzaminów w 2019 roku

1.09.2018 r. - 15:30
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

20.08.2018 r. - 15:00
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku

20.08.2018 r. - 15:00
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Informacja na temat identyfikatorów gimnazjów.

8.09.2017 r. - 10:14
Kategoria: egzamin gimnazjalny

harmonogram spotkań dyrektora OKE z dyrektorami gimnazjów

4.09.2017 r. - 14:39
Kategoria: egzamin gimnazjalny

sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2015 r.

24.08.2015 r. - 15:06
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Informacja Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o diagnozie wiadomości i umiejetności uczniów klas trzecich gimnazjów

5.11.2012 r. - 10:15
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Wstępna informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim

22.06.2012 r. - 10:09
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Komunikat dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych gimnazjów
z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego

14.10.2011 r. - 14:45