logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty dotyczące egzaminu eksternistycznego

Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat Dyrektora OKE w sprawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji zimowej – luty 2019 r.

14.01.2019 r. - 12:33
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora CKE w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku

6.12.2018 r. - 09:12
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r.

6.12.2018 r. - 09:08
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów przekazywania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

11.06.2018 r. - 12:57