logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Projekty współfinansowane z UE

Nazwa projektu: Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny dla zdających – obywateli Ukrainy

Decyzja Ministra Edukacji i Nauki:

UDA.POWR.02.10.00-00-0001/22-00 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Okres trwania projektu:

od 01.03.2022 r. do 30.09.2023 r.

Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia

Cel projektu: zwiększenie dostępu do polskiego systemu edukacyjnego dla obywateli Ukrainy poprzez przygotowanie, organizację i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w latach 2022-2023 dla zdających - obywateli Ukrainy

Efektem projektu będzie wydanie 18 000 dokumentów dla obywateli Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, uprawniających do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższego szczebla.

Ogólny budżet projektu: 2 250 000,00 zł.

‎Wkład Funduszy Europejskich: 1 896 300,00 zł.

logoUE


Poprzednia strona: 2003-2004
Następna strona: Deklaracja dostępności