logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Wrzesień

Język polski - poziom podstawowy 28 września (godzina 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MPOP-P1-100-2209, MPOP-P2-100-2209)

pdf Arkusz 1 – Testypdf Karta odpowiedzi

pdf Arkusz 2 – Wypracowanie + Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MPOP-P1-200-2209, MPOP-P2-200-2209)

Arkusz 1 – Testy Karta odpowiedzi

Arkusz 2 – Wypracowanie Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MPOP-P1-300-2209, MPOP-P2-300-2209)

Arkusz 1 – Testy Karta odpowiedzi

 Arkusz 2 – Wypracowanie Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MPOP-P1-400-2209, MPOP-P2-400-2209)

 Arkusz 1 – Testy Karta odpowiedzi

 Arkusz 2 – Wypracowanie Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MPOP-P1-660-2209, MPOP-P2-660-2209)

doc  Arkusz 1 – Testy Karta odpowiedzi

doc Arkusz 2 – Wypracowanie Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MPOP-P1-700-2209, MPOP-P2-700-2209)

 Arkusz 1 – Testy Karta odpowiedzi

 Arkusz 2 – Wypracowanie Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MPOP-P1-Q00-2209, MPOP-P2-Q00-2209)

 Arkusz 1 – Testy Karta odpowiedzi

 Arkusz 2 – Wypracowanie Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MPOP-P1-Z00-2209, MPOP-P2-Z00-2209)

 Arkusz 1 – Testy Karta odpowiedzi

 Arkusz 2 – Wypracowanie Karta odpowiedzi

rar Zasady oceniania rozwiązań zadań

Matematyka - poziom podstawowy 29 września (godzina 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMAP-P0-100-2209)

 Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MMAP-P0-200-2209)

 Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MMAP-P0-300-2209)

 Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MMAP-P0-400-2209)

 Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MMAP-P0-660-2209)

 Arkusz egzaminacyjnydoc rysunki + Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MMAP-P0-700-2209)

 Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MMAP-P0-Q00-2209)

 Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzi

rar Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język angielski - poziom podstawowy 30 września (godzina 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJAP-P0-200-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJAP-P0-200-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJAP-P0-300-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJAP-P0-400-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJAP-P0-660-2209)

docArkusz egzaminacyjnypdf Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJAP-P0-700-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJAP-P0-Q00-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

rar Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język francuski - poziom podstawowy 30 września (godzina 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJFP-P0-200-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJFP-P0-200-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJFP-P0-300-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJFP-P0-400-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJFP-P0-660-2209)

docArkusz egzaminacyjnypdf Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJFP-P0-700-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJFP-P0-Q00-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język hiszpański - poziom podstawowy 30 września (godzina 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJHP-P0-200-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJHP-P0-200-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJHP-P0-300-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJHP-P0-400-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJHP-P0-660-2209)

docArkusz egzaminacyjnypdf Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJHP-P0-700-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJHP-P0-Q00-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język niemiecki - poziom podstawowy 30 września (godzina 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJNP-P0-200-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJNP-P0-200-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJNP-P0-300-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJNP-P0-400-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJNP-P0-660-2209)

docArkusz egzaminacyjnypdf Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJNP-P0-700-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJNP-P0-Q00-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język włoski - poziom podstawowy 30 września (godzina 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJWP-P0-200-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJWP-P0-200-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJWP-P0-300-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJWP-P0-400-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJWP-P0-660-2209)

docArkusz egzaminacyjnypdf Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJWP-P0-700-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJWP-P0-Q00-2209)

pdf Arkusz egzaminacyjny Karta odpowiedzimp3 Mp3pdf Transkrypcja nagrań

Zasady oceniania rozwiązań zadań


Poprzednia strona: Test diagnostyczny 2022
Następna strona: Grudzień