logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Załączniki wymagane przez OKE

Aktualizacja plików: 20.08.2018 r.

 Załączniki od 1 do 11

 Załączniki od 12 do 16

 Załącznik OKE 3a-G - Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji do OKE w Gdańsku po przeprowadzeniu części pierwszej (humanistycznej) egzaminu gimnazjalnego

Załącznik OKE 3a-G - Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji do OKE w Gdańsku po przeprowadzeniu części pierwszej (humanistycznej) egzaminu gimnazjalnego

 Załącznik OKE 3a-G1 - Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych z języka polskiego do ośrodka sprawdzania

 Załącznik OKE 3a-G1 - Protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych z języka polskiego do ośrodka sprawdzania

 Załącznik OKE 3b-G - Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji po przeprowadzeniu części drugiej (matematyczno-przyrodniczej) egzaminu gimnazjalnego

 Załącznik OKE 3b-G - Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji po przeprowadzeniu części drugiej (matematyczno-przyrodniczej) egzaminu gimnazjalnego

Załącznik OKE 3c-G - Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji po przeprowadzeniu części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka

Załącznik OKE 3c-G - Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji po przeprowadzeniu części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka

Załącznik OKE 4-G - Wykaz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy przystąpili do części (...) egzaminu gimnazjalnego
 

 Załącznik OKE 1G - Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin gimnazjalny

 Załącznik OKE 1aG - Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE