logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty dotyczące nowej formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dla dyrektorów – kierowników OE, w których w sesji letniej 2018 r. odbędzie się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe według podstawy programowej z 2017 roku (kwalifikacje oznaczone dwuliterowo)

16.02.2018 r. - 09:27
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Loginy i hasła do SIOEPKWZ

12.02.2018 r. - 10:33
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 2.: czerwiec – lipiec 2018 r.

19.01.2018 r. - 14:32
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.

23.11.2017 r. - 15:31
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018 – aktualizacja z 6 listopada 2017 r.

13.11.2017 r. - 07:51
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Nabór dla kandydatów na autorów zadań egzaminacyjnych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z PPKwZ z 2017 roku

7.11.2017 r. - 12:56
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji 2. czerwiec – lipiec 2017 r.

25.08.2017 r. - 14:19
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 1.: styczeń – luty 2018 r.

11.08.2017 r. - 15:05
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku

11.08.2017 r. - 13:45
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji styczeń - luty 2017 roku

31.03.2017 r. - 14:23
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 1: styczeń – luty 2017 roku

11.08.2016 r. - 13:59
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku dotyczący terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 3. : maj – lipiec 2016 r.

30.12.2015 r. - 14:25
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Instrukcja obsługi serwisu kształcenia kwalifikacyjnego w zawodzie - nowa formuła egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - aktualizacja z dnia 15.05.2014 r.

15.05.2014 r. - 14:40
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o wynikach - Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie sesja maj/czerwiec 2013

30.08.2013 r. - 14:46