logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty dotyczące nowej formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji styczeń - luty 2017 roku

31.03.2017 r. - 14:23
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dotyczący drugiego pilotażu Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie (SIOEPKZ)

14.03.2017 r. - 12:41
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2: czerwiec – lipiec 2017 roku

17.01.2017 r. - 09:31
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - próbny egzamin w części praktycznej z zakresu kwalifikacji, w których od 2017 roku nastąpi zmiana modelu z „w” na „d”

29.11.2016 r. - 10:46
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora CKE z 22 listopada 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 roku

29.11.2016 r. - 10:25
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie termin przeprowadzenia sierpień – październik 2016 r.

25.11.2016 r. - 15:12
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

1.09.2016 r. - 14:03
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2016/2017

1.09.2016 r. - 13:59
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji maj - lipiec 2016 roku

26.08.2016 r. - 13:23
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 1: styczeń – luty 2017 roku

11.08.2016 r. - 13:59
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku dotyczący terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 3. : maj – lipiec 2016 r.

30.12.2015 r. - 14:25
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Instrukcja obsługi serwisu kształcenia kwalifikacyjnego w zawodzie - nowa formuła egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - aktualizacja z dnia 15.05.2014 r.

15.05.2014 r. - 14:40
Kategoria: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o wynikach - Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie sesja maj/czerwiec 2013

30.08.2013 r. - 14:46