Wzory matematyczne

Zestaw wzorów matematycznych został przygotowany dla potrzeb egzaminu maturalnego z matematyki obowiązującej od roku 2010. Zawiera wzory przydatne do rozwiązania zadań z wszystkich działów matematyki, dlatego może służyć zdającym nie tylko podczas egzaminu, ale i w czasie przygotowań do matury.

Zestaw ten został opracowany w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z pracownikami wyższych uczelni oraz w konsultacji z ekspertami z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Mamy nadzieję, że zestaw, który przygotowaliśmy maturzystom, spełni swoje zadanie i przyczyni się do egzaminacyjnych sukcesów.

Wzory na egzamin maturalny od 2015 roku wg starej formuły:

Wybrane wzory fizykochemiczne na egzamin maturalny od 2015 wg starej formuły

Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny od 2015 wg starej formuły

Wzory na egzamin maturalny od 2023 roku wg nowej formuły:

Wybrane wzory fizykochemiczne na egzamin maturalny od 2023 wg nowej formuły

Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny od 2023 wg nowej formuły

Skip to content