logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Archiwum komunikatów

<< <  Strona 37 z 42  > >>

Kategoria: egzaminy
Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z informatyki dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminu maturalnego z informatyki w sesji wiosennej 2011 r.
3.02.2011 r. - 08:48
Kategoria: egzamin maturalny
Komunikat Dyrektora CKE dotyczący zmiany wzoru deklaracji maturalnej dla absolwentów z roku szkolnego 2009/2010
1.02.2011 r. - 14:23
Kategoria: egzaminatorzy
Komunikat dla egzaminatorów w zakresie sprawdzianu
1.02.2011 r. - 08:08
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z geografii dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminu maturalnego z geografii w sesji wiosennej 2011 r.

25.01.2011 r. - 11:52
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie w sesji wiosennej 2011 r.

24.01.2011 r. - 10:11
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka niemieckiego dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających pisemną część egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w sesji wiosennej 2011 r.

20.01.2011 r. - 09:55
Kategoria: egzamin zawodowy

Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym w styczniu 2011 roku przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim.

18.01.2011 r. - 09:53
Kategoria: egzamin zawodowy

Informacja związana z organizacją i przeprowadzeniem etapu praktycznego egzaminu zawodowego przeprowadzanego w sesji zimowej 2011 r. dla absolwentów ZSZ i szkół policealnych kształcących w zawodzie opiekun medyczny.

18.01.2011 r. - 09:39
Kategoria: egzamin maturalny

Komunikat dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli matematyki dotyczący spotkań poświęconych omówieniu wyników próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego 3 listopada 2010 roku.


17.01.2011 r. - 14:01
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminu maturalnego z matematyki w sesji wiosennej 2011 r.

17.01.2011 r. - 13:53
Kategoria: egzamin zawodowy
Egzamin zawodowy w 2011 r. w zawodzie ratownik medyczny
17.01.2011 r. - 11:55
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających pisemną część egzaminu maturalnego z języka angielskiego w sesji wiosennej 2011 r.

 

17.01.2011 r. - 10:25
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w lutym 2011 r.

14.01.2011 r. - 09:13
Kategoria: egzamin gimnazjalny

Komunikat dla dyrektorów gimnazjów

12.01.2011 r. - 08:49
Kategoria: egzaminatorzy

Informacja dla kandydatów na egzaminatorów

11.01.2011 r. - 08:34
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

7.01.2011 r. - 12:17
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających pisemną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2011 r.

5.01.2011 r. - 15:25
Kategoria: egzaminatorzy
Komunikat dla egzaminatorów w zakresie części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
5.01.2011 r. - 14:20
Kategoria: egzamin zawodowy

Komunikat w sprawie szkoleń dla zastępców PSZN etap pisemny, zastępców KOE i przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny (PZNEP) egzaminu zawodowego dla absolwentów techników i szkół policealnych oraz ZSZ w sesji zimowej 2011 r.

29.12.2010 r. - 15:46
Kategoria: egzamin zawodowy

Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych w sesji zimowej 2011 roku.

20.12.2010 r. - 14:55
Kategoria: egzamin zawodowy

Komunikat dla dyrektorów szkół, w których odbędzie się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach robotniczych w zimowej sesji 2011r.

14.12.2010 r. - 10:34
Kategoria: zamówienia publiczne

Ogłoszenie o podpisaniu umowy w postępowaniu nr OKE/7/2010 UZP nr 399540-2010

13.12.2010 r. - 10:55
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora CKE z dnia 8 grudnia 2010 r. o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2011 r.

10.12.2010 r. - 11:17
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora CKE z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2011 roku

10.12.2010 r. - 11:09
Kategoria: egzamin zawodowy
Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów technikum i szkoły policealnej w 2011 roku
9.12.2010 r. - 08:30


Poprzednia: Zapytania ofertowe
Następna strona: Serwis OKE