logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Archiwum komunikatów

<< <  Strona 37 z 39  > >>

Kategoria: egzamin zawodowy
Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej roku szkolnego 2009/2010 dla absolwentów ponadgimnazjalnych techników i szkół policealnych wraz z wykazem pomocy dozwolonych na egzaminie
5.05.2010 r. - 08:58
Kategoria: egzamin maturalny
Wstępna informacja na temat egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
30.04.2010 r. - 06:47
Kategoria: zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania znak sprawy OKE/5/2010

26.04.2010 r. - 09:13
Kategoria: zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania znak sprawy OKE/3/2010

26.04.2010 r. - 09:11
Kategoria: egzamin zawodowy
Indywidualne harmonogramy przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w sesji letniej 2010 roku
22.04.2010 r. - 15:10
Kategoria: egzamin zawodowy
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obowiązujące od 2010 roku
22.04.2010 r. - 13:55
Kategoria: egzamin zawodowy
Indywidualne harmonogramy przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych w sesji letniej 2010 roku
20.04.2010 r. - 11:58
Kategoria: egzaminy
Komunikat dla organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne
14.04.2010 r. - 13:12
Kategoria: egzaminatorzy
Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego w zakresie języka niemieckiego
13.04.2010 r. - 11:58
Kategoria: egzamin zawodowy
Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwcowej roku szkolnego 2009/2010 dla absolwentów ponadgimnazjalnych techników i szkół policealnych
9.04.2010 r. - 10:13
Kategoria: zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku sukcesywnie w 2010 roku

6.04.2010 r. - 13:39
Kategoria: egzaminy
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów przekazania szkołom zaświadczeń, świadectw i dyplomów
2.04.2010 r. - 12:46
Kategoria: egzamin zawodowy
Informacja dla zdających egzamin zawodowy w zawodach fototechnik i technik informatyk
2.04.2010 r. - 12:43
Kategoria: egzamin maturalny
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - zmiana procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/2010
2.04.2010 r. - 12:32
Kategoria: egzamin maturalny
Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie spotkań poświęconych przygotowaniu i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/2010
30.03.2010 r. - 13:02
Kategoria: egzamin maturalny
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie dostawy tablic matematycznych
30.03.2010 r. - 12:34
Kategoria: egzamin eksternistyczny
Komunikat w sprawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w sesji jesiennej - październik 2010 r. Informacja o wysokości  opłat i o zwolnieniu z opłaty za egzamin.
25.03.2010 r. - 08:43
Kategoria: egzaminy
Zapraszamy do udziału w debacie "Rozwój, myślenie i eksperymentowanie w edukacji matematyczno - przyrodniczej"
10.03.2010 r. - 07:33
Kategoria: egzaminy
Komunikat dla organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja
4.03.2010 r. - 14:42
Kategoria: egzaminatorzy
Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego w zakresie informatyki
4.03.2010 r. - 09:02
Kategoria: egzamin maturalny
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2010 r.
3.03.2010 r. - 12:13
Kategoria: egzamin maturalny
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie uszczegółowienia harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2010 r.
1.03.2010 r. - 10:33
Kategoria: egzaminatorzy
Komunikat dla egzaminatorów w zakresie części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
25.02.2010 r. - 13:15
Kategoria: egzaminatorzy
Komunikat dla egzaminatorów w zakresie części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego
25.02.2010 r. - 11:33
Kategoria: egzamin gimnazjalny
Komunikat dla dyrektorów gimnazjów
25.02.2010 r. - 11:28


Poprzednia: Zapytania ofertowe
Następna strona: Serwis OKE