Aktualności

Komunikat dyrektora CKE z 30 października 2023 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2024 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 października 2023 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2024 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 25 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2024 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 25 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2024 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów, zasilaczy UPS, drukarki i drobnego sprzętu na potrzeby OKE w Gdańsku

Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Formularz cenowy Wzór umowy Oświadczenie wykonawcy Wykaz wykonanych usług zrealizowanych oraz zbliżonych do niniejszego zamówienia w okresie ostatnich dwunastu miesięcy Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników postępowań o zamówienia...

Skip to content