Aktualności

Zapytanie ofertowe na sukcesywne drukowanie i konfekcjonowanie etykiet na egzaminy w 2024 roku dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Formularz cenowy Oświadczenie wykonawcy Wzór umowy Wykaz wykonanych usług zrealizowanych oraz zbliżonych do niniejszego zamówienia w okresie ostatnich dwunastu miesięcy Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników postępowań o zamówienia...

Egzaminatorzy egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w Serwisie dla egzaminatorów  został zamieszczony komunikat koordynatora egzaminu, który zawiera zaktualizowane informacje dotyczące terminu prac zespołów egzaminatorów oceniających prace z egzaminu ósmoklasisty z matematyki w sesji głównej w...

Egzaminy zawodowe – dostęp do portalu zdającego

W związku z planowaną publikacją w dniu 22.01.2024 r.  wstępnej informacji o wynikach egzaminu zawodowego z części pisemnej przeprowadzanej z wykorzystaniem komputera (elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów – SIOEPKZ), CKE przekazuje poniżej informacje odnośnie dostępu...

Egzamin zawodowy – sesja ZIMA 2024

Szanowni Państwo, dotyczy części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2024 przeprowadzanegoz wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów (SIOEPKZ) – Informujemy, że w związku z problemem technicznym po stronie partnera technologicznego CKE, w maszynie ASE...

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki dotyczący  deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających pisemną część egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2024 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że od 10 stycznia do 15 marca 2024 roku trwa nabór do zespołów egzaminatorów oceniających prace z egzaminu maturalnego z matematyki w sesji głównej 2024 na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym....

Skip to content