Aktualności

Zapytanie ofertowe na sukcesywne drukowanie materiałów na potrzeby OKE w Gdańsku w 2024 roku wraz z obróbką graficzną, konfekcjonowaniem i dostawą do pomieszczenia kancelarii.

Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Formularz cenowy Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat usług drukowania materiałów Oświadczenie wykonawcy Projekt umowy Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne oraz...

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,

uprzejmie informuję, że 15 kwietnia 2024 roku w godz. 10.00 do-12.30. odbędzie się obowiązkowe szkolenie dyrektora OKE dla dyrektorów szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w zakresie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w maju...

Zapytanie ofertowe na usługi transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego

Specyfikacja warunków zamówienia Specyfikacja warunków zamówienia po modyfikacji Specyfikacja warunków zamówienia modyfikacja i odpowiedź na pytania wykonawców Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy na usługę transportową Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu...

Informacja dla ośrodków egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin w części praktycznej w kwalifikacjach A.20, A.25, A.27, AU.23, AU.28, AU.30, AU.54, AU.55, AUD.02, AUD.05, INF.03, PGF.04, PGF.05, PGF.07 z wykorzystaniem oprogramowania Adobe

Informacja dla ośrodków egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin w części praktycznej w kwalifikacjach A.20, A.25, A.27, AU.23, AU.28, AU.30, AU.54, AU.55, AUD.02, AUD.05, INF.03, PGF.04, PGF.05, PGF.07 z wykorzystaniem oprogramowania Adobe

Zapytanie ofertowe na przegląd okresowy i naprawę urządzeń: drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych firmy Ricoh oraz dostawa tonerów i zszywek do ww. urządzeń na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2024 roku.

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Formularz cenowy Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 4 – Oświadczenie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników postępowań...

Ogłoszenie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Ogłoszenie ofertowe Formularz ofertowy Formularz cenowy Formularz cenowy zmodyfikowany 19.03.2024r. Wykaz wykonanych usług zrealizowanych oraz zbliżonych do niniejszego zamówienia w okresie ostatnich dwunastu miesięcy Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników postępowań o zamówienia...

Komunikat dla Dyrektorów szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, uprzejmie informuję, że 25 marca 2024 roku w godz. 10.00 do-12.30. odbędzie się obowiązkowe szkolenie dyrektora OKE dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w zakresie organizacji i...

Skip to content