Aktualności

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów, zasilaczy UPS, drukarki i drobnego sprzętu na potrzeby OKE w Gdańsku

Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Formularz cenowy Wzór umowy Oświadczenie wykonawcy Wykaz wykonanych usług zrealizowanych oraz zbliżonych do niniejszego zamówienia w okresie ostatnich dwunastu miesięcy Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników postępowań o zamówienia...

Zapytanie ofertowe na usługę hotelarsko – gastronomiczna wraz z wynajmem sal konferencyjnych na szkolenia dla 243 osób

Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Formularz cenowy Oświadczenie wykonawcy Umowa na usługę hotelarsko-gastronomiczną Wykaz zrealizowanych dostaw zbliżonych do niniejszego zamówienia w okresie ostatnich dwunastu miesięcy Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników postępowań o zamówienia...

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania i dostarczenia tekturowych kartonów służących do archiwizacji i transportu dokumentów na potrzeby OKE w Gdańsku

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania i dostarczenia tekturowych kartonów służących do archiwizacji i transportu dokumentów na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.  Zapytanie ofertowe  Formularz ofertowy  Formularz cenowy  Oświadczenie wykonawcy  Wzór umowy  Wykaz wykonanych...

Komunikat dyrektora OKE w Gdańsku dotyczący miejsca przeprowadzania egzaminów eksternistycznych dla dorosłych z zakresu szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceum ogólnokształcącego w jesiennej sesji egzaminacyjnej

 Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku dotyczący miejsca przeprowadzania egzaminów eksternistycznych dla dorosłych z zakresu szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceum ogólnokształcącego w jesiennej sesji egzaminacyjnej – październik...

Skip to content