logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogłosiła, w ramach projektu  „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych”, nabór na członków zespołów przedmiotowych.

Kategoria: egzamin maturalny
30.08.2012 r. - 12:00

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza przetarg dla kandydatów na członków zespołów przedmiotowych z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie do projektu „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych” realizowanego w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet III, Działanie 3.2 Rozwój Systemu Egzaminów Zewnętrznych.

Szczegółowe informacje dotyczące działań zaplanowanych w projekcie jak i wymagań przedmiotowych i podmiotowych znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do pobrania ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem:
http://www.bip.cke.edu.pl/?app=przetargi&nid=1029&y=2012&status=1

Zachęcamy do współpracy.


Poprzednia strona: Polecane strony
Następna strona: Deklaracja dostępności