logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty dotyczące egzaminu eksternistycznego

Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2020 roku

15.11.2019 r. - 15:17
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2019 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2020 roku

15.11.2019 r. - 15:00
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych obowiązująca w sesjach egzaminacyjnych: jesiennej 2019 i zimowej 2020

9.09.2019 r. - 11:03
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

9.09.2019 r. - 10:50