logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

<< <  Strona 2 z 15  > >>

Kategoria: Egzamin zawodowy - formuła 2019

Harmonogram egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2020 r.

19.09.2019 r. - 13:01
Kategoria: egzamin maturalny

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2019 roku

11.09.2019 r. - 10:00
Kategoria: zapytania ofertowe

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy dwóch serwerów do obsługi serwisu internetowego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku o równowartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

11.09.2019 r. - 09:25
Kategoria: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - formuła 2017

Komunikat w sprawie aktualizacji komunikatu dyrektora CKE dotyczącego harmonogramów przeprowadzania egzaminów zawodowych w roku 2020

10.09.2019 r. - 14:41
Kategoria: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - formuła 2012

Komunikat w sprawie aktualizacji komunikatu dyrektora CKE dotyczącego harmonogramów przeprowadzania egzaminów zawodowych w roku 2020

10.09.2019 r. - 14:36
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora CKE z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku

9.09.2019 r. - 11:11
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora CKE z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku

9.09.2019 r. - 11:09
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych obowiązująca w sesjach egzaminacyjnych: jesiennej 2019 i zimowej 2020

9.09.2019 r. - 11:03
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

9.09.2019 r. - 10:50
Kategoria: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - formuła 2017

Aktualizacja instrukcji dla systemu informatycznego obsługi egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (SIOEPKwZ)

3.09.2019 r. - 14:00

Poprzednia strona: Polecane strony
Następna strona: Serwis Moodle