logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu

Egzamin ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

Egzamin gimnazjalny

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

Egzamin eksternistyczny

 egzamin eksternistyczny

 

Dokumenty wymagane przez OKE:

Aktualizacja: 26 września 2018 roku

wersja w pdf

 Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

 Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty

 Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin gimnazjalny

 Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin maturalny

wersja w docx

 Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

 Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty

Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin gimnazjalny

 Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin maturalny


Poprzednia strona: Deklaracje dla zdających
Następna strona: Terminy egzaminów