logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Strona 1 z 2  > >>

Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych dla dorosłych,
w których zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty w sesji zimowej 2020 roku.
Informujemy, że termin zgłaszania słuchaczy do egzamnu w sesji zimowej 2020 roku upływa dnia 31 października 2019 r.

26.09.2019 r. - 13:21
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2020 roku

8.08.2019 r. - 14:37
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Wstępna informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku

14.06.2019 r. - 10:15
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 czerwca 2019 r. dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonych w kwietniu i czerwcu 2019 r.

6.06.2019 r. - 13:21
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w 2019 roku

18.04.2019 r. - 10:36
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Wstępna informacja na temat egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego 15, 16 i 17 kwietnia 2019 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

13.04.2019 r. - 07:47
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Zaktualizowane wersje Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

5.04.2019 r. - 14:29
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Instrukcja dla członka zespołu nadzorującego (ZN) przebieg egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej, w której do egzaminu przystępują zdający bez dostosowań

4.04.2019 r. - 14:22
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

W serwisie SIOEO został zamieszczony szczegółowy harmonogram obowiązkowych szkoleń dyrektorów szkół podstawowych, przeprowadzających w kwietniu 2019 r. egzamin w kalsie ósmej.

15.02.2019 r. - 07:50
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Arkusze pokazowe 2018

21.12.2018 r. - 10:40
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

 Uprzejmie informujemy, że termin zgłoszenia danych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty upływa 30 listopada.

21.11.2018 r. - 12:37
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Harmonogram egzaminów w 2019 roku

1.09.2018 r. - 15:30
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

20.08.2018 r. - 15:30
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku

20.08.2018 r. - 08:00
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Arkusze pokazowe – grudzień 2017

18.12.2017 r. - 13:12