logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Próbny egzamin maturalny

pdf Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu maturalnego

Język polski - poziom podstawowy (02.04.2020, godz: 9:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Język polski - poziom rozszerzony (02.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Fizyka - poziom rozszerzony (02.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Matematyka - poziom podstawowy (03.04.2020, godz: 9:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Matematyka - poziom rozszerzony (03.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Filozofia - poziom rozszerzony (03.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Język łaciński - poziom rozszerzony (03.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Historia sztuki - poziom rozszerzony (03.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Historia muzyki - poziom rozszerzony (03.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Język angielski - poziom podstawowy (06.04.2020, godz: 9:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Język francuski - poziom podstawowy (06.04.2020, godz: 9:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Język hiszpański - poziom podstawowy (06.04.2020, godz: 9:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Język niemiecki - poziom podstawowy (06.04.2020, godz: 9:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Język rosyjski - poziom podstawowy (06.04.2020, godz: 9:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Język włoski - poziom podstawowy (06.04.2020, godz: 9:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Język angielski - poziom rozszerzony (06.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Język francuski - poziom rozszerzony (06.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Język hiszpański - poziom rozszerzony (06.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Język niemiecki - poziom rozszerzony (06.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Język rosyjski - poziom rozszerzony (06.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Język włoski - poziom rozszerzony (06.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Biologia - poziom rozszerzony (07.04.2020, godz: 09:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony (07.04.2020, godz: 09:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Geografia - poziom rozszerzony (07.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Informatyka - poziom rozszerzony (07.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Chemia - poziom rozszerzony (08.04.2020, godz: 9:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Język białoruski - poziom podstawowy (08.04.2020, godz: 9:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Język litewski - poziom podstawowy (08.04.2020, godz: 9:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Język ukraiński - poziom podstawowy (08.04.2020, godz: 9:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Historia - poziom rozszerzony (08.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Język białoruski - poziom rozszerzony (08.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Język kaszubski - poziom rozszerzony (08.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Język litewski - poziom rozszerzony (08.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Język ukraiński - poziom rozszerzony (08.04.2020, godz: 14:00)

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)


Poprzednia strona: Arkusze egzaminu maturalnego - wiosna 2020
Następna strona: Informatory