logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Załączniki wymagane przez OKE

Aktualizacja plików: 08.03.2019 r.

 Zalacznik 1a
 Zalacznik 1b
 Zalacznik 1c
 Zalacznik 1d
 Zalacznik 1e
 Zalacznik 2
 Zalacznik 3a
 Zalacznik 3b
 Zalacznik 4a
 Zalacznik 4b
 Zalacznik 5
 Zalacznik 6
 Zalacznik 7a
 Zalacznik 7b
 Zalacznik 8a
 Zalacznik 8b
 Zalacznik 8c
 Zalacznik 8d
 Zalacznik 9a
 Zalacznik 9b
 Zalacznik 9c
 Zalacznik 9d
 Zalacznik 9e
 Zalacznik 9f
 Zalacznik 9g
 Zalacznik 9h
 Zalacznik 10a
 Zalacznik 10b
 Zalacznik 11a
 Zalacznik 11b
 Zalacznik 11c
 Zalacznik 11d
 Zalacznik 12a
 Zalacznik 12b
 Zalacznik 12c
 Zalacznik 13
 Zalacznik 14
 Zalacznik 15
 Zalacznik 16
 Zalacznik 17
 Zalacznik 18
 Zalacznik 19a
 Zalacznik 19b
 Zalacznik 20a
 Zalacznik 20b
 Zalacznik 20c
 Zalacznik 21a
 Zalacznik 21b
 Zalacznik 21c
 Zalacznik 21d
 Zalacznik 22a
 Zalacznik 22b
 Zalacznik 22c
 Zalacznik 23a
 Zalacznik 23b
 Zalacznik 24
 Zalacznik 25a
 Zalacznik 25b
 Zalacznik 25c
 Zalacznik 25d
 Zalacznik 25e
 Zalacznik 25f
 Zalacznik 26

Załącznik 27 - Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca

Załącznik 03M - Protokół zniszczenia zestawów na część ustną egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych

Załącznik 03MP - Protokół zniszczenia zestawów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego

Załącznik 04M - Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

 Załącznik 1M - amówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin maturalny

 Załącznik 1AM - Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE